Stichting Zet de Toon

Stichting ter bevordering van kunstbeleving bij kinderen en jongeren waarbij muziek het vertrekpunt is. Zet de Toon neemt haar doelgroep serieus in hun esthetische opvatting en wil hen daarin bevestigen en stimuleren. Zij faciliteert dat jonge mensen zich verbinden met kunst door de wisselwerking tussen beleven en participeren waarbij experimenten en ervaren centraal staat. 

 

Oprichters zijn Eva Visch en Hanne van de Vrie

 

Bestuursleden:

Lucine Schipper (voorzitter)

Geert van Boxtel (secretaris)

Cor Brockhoven (penningmeester)

IMG 4327 112005385903